Privacy

We vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk

We hechten een groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken je persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden verwerkt door Peter De Soete, Nieuwstraat 6, 8755 Ruiselede. Peter De Soete is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail
 • financiële en transactiegegevens zoals bankrekeningnummers, betalingen, leveranciersgegevens
 • persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat en nationaliteit
 • geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

Deze gegevens komen bij ons terecht:

 • omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd
 • omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (overheden of partners).

Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van ofwel:

 • je toestemming
 • een contract dat we onderling afsluiten
 • een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen
 • een taak die we moeten uitvoeren in het kader van algemeen belang of openbaar gezag.

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we verschillende doelstellingen te realiseren:

Nieuwsbrieven , online communicatie en opmaken van facturen:
Via nieuwsbrieven brengt Peter De Soete  je op de hoogte van nieuws over en activiteiten in het kader van zijn werking. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten.

 Foto- en beeldmateriaal:
Bij verschillende gelegenheden maakt Peter De Soete foto's en films. Deze foto's en films gebruiken we voor promotionele doeleinden. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten.

  Functionaliteit van onze website:
Wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van verschillende technieken zoals Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten. De website van Peter De Soete maakt geen gebruik van cookies.

  

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

We nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en we eisen van derden die je persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die je gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

 Gebruik van de website 

We proberen de website zo correct, volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Merk je een foutje of verouderde informatie op de website? Dan kan je de beheerder van de website contacteren via
Peter De Soete

 • Adres : Nieuwstraat 6, 8755 Ruiselede
 • Telefoon : 0486 / 70 63 22
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Of je kan terecht bij het contactadres van de dienst dat op de bewuste webpagina vermeld staat.

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, maar  gebruik ervan houdt de aanvaarding in van de hiernavolgende voorwaarden.

 • Je mag de informatie op deze website kosteloos consulteren of voor persoonlijk gebruik downloaden en/of reproduceren. Andere aanwendingen van de informatie op onze website (zoals druk, fotokopie, digitale technieken, internet,…) zijn alleen mogelijk met bronvermelding én na voorafgaande schriftelijke toestemming .
 • Als gebruiker van deze site ben je dus niet gemachtigd om gelijk welke informatie, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij je hiervoor een uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt.

 

Onderbrekingen van technische aard proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We kunnen jammer genoeg niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen of andere technische problemen.

De website kan links naar andere websites bevatten waarvoor wij geen aansprakelijkheid dragen,  zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft.

Geven we je persoonsgegevens door aan derden?

We zullen nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?")
 • je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming
 • we zijn wettelijke verplicht om dit te doen
 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek. 

Hosting en dienstenleveranciers:
Om je gegevens te verwerken gebruik we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Sommige van die leveranciers hebben de toepassing ook ontwikkeld en doen voor ons het beheer van de toepassing. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van Peter De Soete. Met deze leveranciers hebben we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Wat zijn je rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Als betrokkene heb je bepaalde rechten en zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Als bedrijf hebben wij een aantal wettelijke verplichtingen  waardoor we niet altijd kunnen ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking. In die zin zijn in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 uitzonderingen voorzien. Een weigering van onze kant zullen we altijd motiveren.

Voor bepaalde verwerkingen heb je als betrokkene altijd het recht om kosteloos jouw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij de nieuwsbrieven, waar je via een link in een nieuwsbrief kan uitschrijven.

Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. 

Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om je vraag per e-mail te richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is.

Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij je persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan je over verschillende manieren je rechten uitoefenen:

INZAGE? Voor inzage in jouw gegevens:
Stuur je vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

We doen ons uiterste best om je persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met ons :

Peter De Soete

 • Adres : Nieuwstraat 6, 8755 Ruiselede
 • Telefoon : 0486 / 70 63 22
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Ben je daarna nog altijd niet tevreden over onze werkwijze of heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan neem je best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.